อนุทิน 160742 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๕๙

ชอบบบบบ คำ ๆ นี้…”หมดยุค…ปริญญาแปะฝาบ้าน…ทักษะชีวิต - ทักษะอาชีพ สำคัญกว่า”…เพราะการศึกษา เพียงเพื่อรู้และเป็นพื้นฐานของความรู้…แต่ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต สำคัญที่สุด…ความเห็น (0)