อนุทิน 160739 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๕๖

การพัฒนาประเทศ คืออะไร?…มีใครนึกถึงและเข้าใจจริง ๆ บ้างงงงงงง…เริ่มเพลียใจ…ความเห็น (0)