อนุทิน 160678 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๔๘

การศึกษา…หากพิจารณาจริง ๆ มีสิ่งที่จะพัฒนามนุษย์ให้ได้ผลจริง ดี มีคุณภาพ ได้อีกตั้งมากมาย หลายวิธีความเห็น (0)