อนุทิน 160676 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๔๗

หลักสูตร Mindset ที่ดี คือ หลักสูตรที่ถอดบทเรียนมาจากตัวคนในท้องถิ่นนั้นได้อย่างจริง ๆ…องค์กรแต่ละองค์กร ก็มีหลักสูตร Mindset ที่ไม่เหมือนกัน…นี่คือ ข้อแตกต่าง…ทุกเรื่อง ควรระเบิดออกมาจากข้างใน Mindset เท่านั้น จึงจะเรียกว่า เป็นการพัฒนาคนอย่างได้ผลจริง…ความเห็น (0)