อนุทิน 160675 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๔๖

ทันเวลา…ที่ฉันมีส่วนร่วมในการพัฒนามนุษย์พอดี…๓๐ ปี ที่ทำงานมาและเห็นพฤติกรรมของมนุษย์มาตลอดเวลาความเห็น (0)