อนุทิน 160668 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๔๒

ช่วงเช้า ๙.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ HWP. เพื่อรายงานการปิดโครงการให้กับท่านอธิการบดีได้รับทราบ ผลการดำเนินงานมาร่วม ๒ ปีที่ผ่านมาให้ทราบ…เสร็จแล้วมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าร่วมประชุมกับทาง สสส. รวม ๓ วัน กับการเดินทาง…ความเห็น (0)