อนุทิน 160661 - KwansudaB

KwansudaB
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(อนุทินที่78) ตระเตรียมงานเพื่อแสดงกตัญญุตากตเวทิตาแด่พี่ผู้จะเกษียณอายุราชการ เพราะงานแบบนี้ไม่ได้มีบ่อย เตรียมงานคลินิก เตรียมกระบวนถอดบทเรียนให้แผนกผู้ป่วยนอก สรุปบทเรียน เขียน EC และเก็บข้อมูลวิจัยตามเวลาที่พอจะจัดสรรได้ ….

เขียน 25 Sep 2018 @ 20:17 () แก้ไข 25 Sep 2018 @ 20:21, ()


ความเห็น (0)