อนุทิน 16065 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

เช้านี้ไปฟังการนำเสนอหัวข้อวิจัยเรื่อง "Work Family Conflict in the University Setting: The Role of Job Demand and Control" โดย Ataus Samad (Master by Research Student)

น่าสนใจว่าถ้านำมาปรับใช้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเรื่อง "shared norms" ในสถาบันการศึกษาก็น่าจะดี เพราะแต่ละแห่งมีความเหมือนและความแตกต่างกันอยู่ ขอบันทึกไว้ก่อน

เขียน 22 Jul 2008 @ 07:44 () แก้ไข 22 Jul 2008 @ 08:16, ()


ความเห็น (0)