อนุทิน 160645 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๓๗

ยุคนี้ คือ การพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งมีสุขภาพที่ดี (การมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำเช่นไร)ความเห็น (0)