อนุทิน 160638 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๓๐

เมื่อวานย่าลองความรู้ของพี่ฟ้าคราม…จากที่เธอนั่งเรียนในห้องวิชาหนึ่ง แล้วให้เธอมานั่งอ่านให้ย่าฟัง เสร็จแล้ว ย่าจะทบทวนวิชานั้นให้กับเธอ…แล้วให้เธอจำ + คิด วิเคราะห์ แยกแยะให้ได้ด้วยตัวของเธอเอง…ผลคือ เธอสามารถคิด วิเคราะห์ + ความจำ ความเข้าใจของเธอเยี่ยมมาก ๆ นี่คือ เด็ก Gen Z ที่ต่อไปในอนาคต เธอจะเป็นเด็กที่ประเทศต้องการอีกคนหนึ่ง…ย่าเชื่อแบบนั้น เพราะต้นทุนชีวิตของเธอ ย่าจะค่อย ๆ บอก สอนแต่สิ่งที่ดี ๆ โดยเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ดีควบคู่ไปด้วย พร้อมกับบอกเหตุผลในสิ่งที่ไม่ดีว่า หากกระทำจะเกิดอะไรขึ้น แล้วตัวเราจะได้รับผลเช่นไร…ต้นทุนชีวิตที่ย่ากับปู่เรจะคอยสอนและแนะนำพวกเธอ พี่ฟ้าคราม+พี่ Sky



ความเห็น (0)