อนุทิน 160619 - prayat duangmala

ผู้ใหญ่บ้าน.มาพบและเป็นประธานสถานศึกษาด้วย..ได้คุยและขอคำปรึกษาที่จะจัด ผ้าป่าการศึกษาช่วยเหลือ รร.เพราะขาดแคลน งบประมาณในการจัดหาสื่อๆที่ทันสมัย ตาม นโยบายรัฐ 4.0 และจ้างบุคลากรช่วยดูแล สอน นร.ตามเอกที่ รร.ขาดแคลน

เขียน 24 Sep 2018 @ 17:15 ()


ความเห็น (0)