อนุทิน 160616 - prayat duangmala

วันจันทร์ 15 ค่ำเดือน 10 ไทย เดือน 8 จีน ตามจันทรคติ ประเพณีอีสานเป็นวันสำคัญเกี่ยวกับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เรียกว่า บุญข้าวสาด(สารท) ต้องส่งข้าวอาหารให้กับวิญญาณ ก่อนหน้านี้1 วัน ญาติๆก็จะให้ลูกหลานไปเยี่ยมด้วยอาหารต่างไปกับญาติผู้ใหญ่ หรือคุ้นเคย แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อต่อกันและเด็กก็จะได้ของกับมา และส่งต่อกันไปบ้านแล้วบ้านเล่า วันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุด

เขียน 24 Sep 2018 @ 17:08 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ภาคใต้เรียกวันรับตายายค่ะ วัตถุประสงค์น่าจะทำนองเดียวกันเป็นการทำบุญเพื่อรับดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ได้รับอนุญาตให้กลับมาเยี่ยมลูกหลานบนโลกมนุษย์จากภพภูมิที่ไปอยู่ อึม..คิดว่าเป็นกุศโลบายแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับของคนไทยเรานั่นเอง