อนุทิน 160615 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๒๘

รู้ให้ซึ้ง…ซึ่งความจริงของชีวิตได้แล้ว…จะรู้สึกปลงและปล่อยวางได้มากขึ้นเลย

“เรียนรู้…ได้ด้วยตัวของฉันเอง”ความเห็น (0)