อนุทิน 160614 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๒๗

หลักธรรมาภิบาล…การทำงานภาครัฐ หากไม่นำมาใช้…โปรดระวัง!!! ท่านจะมีหลักใดในการยึดถือเพื่อใช้ในการทำงานของภาครัฐ…สำหรับฉัน หลักนี้ คือ เกราะป้องกันในการทำงานให้กับตัวของฉันเอง ผ่านมาแล้ว ๓๐ ปี ยึดถือหลักนี้มาโดยตลอด

“เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเอง”ความเห็น (0)