อนุทิน 160609 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๒๓

เพื่อนที่น่าคบ…

๑. คบคนดี

๒. คบคนตรง

๓. คบคนที่ไม่หวังผลประโยชน์มาก่อน

๔. คบคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี

๕. คบคนเก่งลงทุน

๖. คบคนเก่งธุรกิจ

๗. คบผู้ใหญ่กว่า

๘. คบคนสายธรรมะ

๙. คบคนนักฟัง

๑๐.คบคนมองการณ์ไกล

คือ ใช่เลย…ทุกข้อ มีความหมายเป็นนัย ที่ดีมาก ๆ…ปู่เรของพี่ฟ้าคราม ก็เคยบอกอ่ะ!!!…ตรงแท้ ๆ

“เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเอง”ความเห็น (0)