อนุทิน 160608 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๒๒

วันนี้วันพระ…ถวายน้ำสะอาดให้กับตัวแทนของพระพุทธเจ้า…สำหรับใจใส ๆ นิ่ง ๆ และเย็น ๆ

“เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเอง”ความเห็น (0)