อนุทิน 160606 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๒๐

ปู่เร เคยบอกย่าบุษเสมอว่า “คนที่มีศีล หรือความรู้เท่ากันเท่านั้น จึงจะรู้ใจกันจริง ๆ…หาเช่นนั้น อย่าเลย มิมีทางเข้าใจและรู้ใจกัน”…ถ้าจะจริง คริ ๆ ๆ ๓๖ ปี เต็ม ที่อยู่ด้วยกันมา…เข้าใจกันด้วยดีเสมอมา ทำให้ลูก ๆ ได้ดู คือ “ตัวอย่าง”

“เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเอง”ความเห็น (0)