อนุทิน 160585 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๑๖

มองดูที่ใจเราและตัวเราเท่านั้นพอ…หากมองไกลตัว จะทำให้เป็นทุกข์ คริ ๆ ๆ…”ความสุข” ที่หาได้ด้วยตัวของเราเอง

“เรียนรู้ได้…จากการปฏิบัติด้วยตนเอง”ความเห็น (0)