อนุทิน 160582 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๑๓

การเขียนที่สนุกและมีความสุขมากที่สุด คือ การเขียนที่กลั่นมาจากสมองของเราเอง คริ ๆ ๆความเห็น (0)