อนุทิน 160579 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๑๐

“ย้อนคิด“…อยากให้เด็กคืนถิ่น…แล้วใครกัน ผลักไสให้เด็กไกลถิ่นความเห็น (0)