อนุทิน 160578 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๐๙

มนุษย์เรามิได้สมบูรณ์แบบ ดั่งที่เราคิด…เพียงแต่!!! ขอให้เราเข้าใจ…ด้วยการให้อภัยและปล่อยวางความเห็น (0)