อนุทิน 160576 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๐๘

อย่าเปรียบเทียบชีวิตกับใคร…แต่จงพอใจและภูมิใจที่เรามาถึงจุดนี้ได้แล้วความเห็น (0)