อนุทิน 160574 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๐๖

การคิดบวก…คือ การมองคนให้ได้ทั้งสองด้าน..แต่อย่านำด้านลบของเขามาวิจารณ์ ทำให้เกิดความเสียหายความเห็น (0)