อนุทิน 160558 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๐๕

มนุษย์เรานี่…แตกต่างกันเสียจริง ๆ เช่นคำเปรียบเทียบกับคำว่า “บัวสี่เหล่า” ฉันใดก็ฉันนั้นความเห็น (0)