อนุทิน 160556 - อร วรรณดา

อนุทินที่ ๑๗๙ แมลงภู่ได้รับน้ำหวานจากดอกไม้ ขณะเดียวกันดอกไม้ได้แมลงช่วยผสมเกสรทำให้แพร่พันธุ์ได้ดี ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์จากกันและกัน เป็นภาวะการได้ประโยชน์ (Protocooperation) เฉกเช่นคนเราหากฝ่ายต่างให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกันและกันไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว ย่อมทำให้สังคมสงบสุขความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ภาพสวยค่ะ