อนุทิน 160550 - อร วรรณดา

อนุทินที่ ๑๗๘ จิตของคนเรามิต่างจากสายน้ำ จิตสงบเหมือนน้ำนิ่งมิกระเพื่อมไหวให้ความรู้สึกราบรื่น ปลอดภัย หากแต่คราใดจิตคิดฟุ้งซ่าน กระวนกระวาย เกรี้ยวโกรธ เหมือนสายน้ำกระเพื่อมไหวเป็นเกลียวคลื่น รุนแรง พร้อมทำลายทุกสิ่งที่อยู่รายรอบได้ จิตส่งผลต่อความคิด การกระทำทุกชนิดมาจากความคิด “คิดดีผลดี คิดร้ายอันตราย” อยู่ที่เราจะกำหนดจิต

เขียน 22 Sep 2018 @ 07:37 ()

คำสำคัญ (Tags) #ความคิด#การกระทำ#จิิตใจความเห็น (0)