อนุทิน 160538 - พิชญ์ภิรมย์ ราญสระน้อย

พึ่งรู้ที่มาของคำว่า “ดี เก่ง มีความสุข” จาก SU Model นี่เอง พื้นฐานแนวคิดมาจากมุ่งเน้นให้การศึกษา 3 ส่วนคือ จริยธรรมศึกษา พุทธศึกษาและพละศึกษา เมื่อนำไปใช้จะมุ่งเน้นให้เกิด ความรู้ พัฒนาผู้เรียน และสังคม

เขียน 21 Sep 2018 @ 20:45 ()


ความเห็น (0)