อนุทิน 160530 - สายฝน อินศรีชื่น

คุณเปลี่ยนไป หรือใครเปลี่ยนคุณ?

       มีสักกี่คนที่จะตั้งคำถามแบบนี้กับตัวเอง เพราะส่วนใหญ่มักเป็นความคิดเห็นจากคนอื่นๆที่พูดถึงว่า "ตอนนี้รู้สึกว่าคุณกำลังเปลี่ยนไป" แต่ก็มีหลายคนที่จะปฏิเสธว่าตนเองไม่เคยเปลี่ยน แต่ทำไมคนอื่นถึงมองว่าเราเปลี่ยนล่ะ? ซึ่งประเด็นนี้มีน้อยมากเพราะคนส่วนใหญ่มักมองข้ามจุดบอดนี้ของตนเองไป ตัวเราทุกคนลองนึกย้อนกลับไปตอนที่เราเป็นนิสิตจบใหม่ ทุกคนมีความเป็นอัตตาของตนเองสูง เมื่อมาอยู่ในสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน เพื่อนร่วมงาน หรือชุมชนที่เราต้องอาศัยอยู่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเร้าหนึ่งที่ทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลง บางคนกลายเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีขึ้น บางคนมีบุคลิกภาพที่แย่ลง สิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้ทราบว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นมิได้เกิดจากแค่สิ่งกระตุ้นต่างๆจากภายนอกเท่านั้น ตัวเราเองต่างหากล่ะที่เป็นผู้เลือก และเป็นผู้ถูกเลือก เราจะดีหรือไม่? ขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่าง แตที่เป็นปัจจัยยิ่งใหญ่นั้น ก็ยังเป็น "ตัวเราเอง" อยู่ดี 
       สุดท้ายนี้คงต้องบอกว่า กำลังใจในการเป็นคนดีของเรานั้นต้องหมั่นเติม ตัวเรา ใจเรา เรารู้ ...........สายฝน อินศรีชื่น
เขียน 21 Sep 2018 @ 16:53 ()

คำสำคัญ (Tags) #กำลังใจ#ตัวเรา#คุณเปลี่ยนความเห็น (0)