อนุทิน 160513 - วีระยุทธ เทียนเงิน

วันที่ 3 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านสัตหีบ (สพป.ชบ.3) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” โดยมีนางอภิรมย์ เป็นสุข ผอ.โรงเรียนบ้านสัตหีบ นำทีมต้อนรับเป็นอย่างดี โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ เน้นความสำคัญในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และดูแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามห้องเรียนต่างๆ

เขียน 21 Sep 2018 @ 13:07 ()

คำสำคัญ (Tags) #ส.บ.ห.ความเห็น (0)