อนุทิน 160504 - อังศุนิตย์ กลิ่นจันทร์

โรงเรียนเรรักศีลธรรม ประชาสัมพันธ์ สบห. วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จัดโดยเทศบาลเมืองสัตหีบ โดยมีคุณไชยเทพ บุญเลิศ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ และประธานคณะการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสัตหีบ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสัตหีบ

เขียน 21 Sep 2018 @ 12:57 ()


ความเห็น (0)