อนุทิน 16049 - ภูสุภา

@16046 ตามไปอ่านค่ะ น้องมัท

ให้แยกให้ออกระหว่างรูปทั้ง 3 ของความรู้ - รูปทั้ง 6 ของความรู้ขั้นสูง (ที่ผู้เขียนก็ไม่ทราบว่าหมายถึงอะไร รบกวนผู้รู้ด้วยค่ะ) แล้วก็ โลกุตรธรรม 9

รูปทั้ง3 คือ ไตรลักษณ์?อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

รูปทั้ง6 คือ อายตนะ 6? รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ ผัสสะ

โลกุตรธรรม9 ..แหะ ๆ ต้องค้นแล้ว..

สองบรรทัดนั่นก็ ขอผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

เขียน 21 Jul 2008 @ 23:50 ()


ความเห็น (0)