อนุทิน 160480 - อรวี มุลวิบาล

ประชสัมพันธ์ สบห. เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 โรงเรียนบ้านสัตหีบ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและขัดเกลาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญู กตเวที และเป็นคนดีของสังคม โดยนางอภิรมย์ เป็นสุข ผอ.โรงเรียนบ้านสัตหีบ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และพระวิทยากรผู้บรรยายธรรม จากวัดท่าทราย ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ณ ห้องประชุมวันแม่ โรงเรียนบ้านสัตหีบ

เขียน 21 Sep 2018 @ 11:08 ()


ความเห็น (6)

wtf

เป็นไรมากปะ

เป็นไรมากปะ

เป็นคนนนนนน

อ่าถุกต้อง

เออๆใช่ๆเป็นคนไม่ได้เป็น……..