อนุทิน 160479 - จุไรรัตน์ สุดแก้ว

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนบ้านสัตหีบ ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับการแยกสารต่างๆซึ่งการแยกเนื้อเดียวโดยวิธีการตกผลึกพร้อมการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและถ่ายคลิปวิดีโอทาง i pad เพื่อนำเสนออีกรอบทาง i movie กันเป็นกลุ่มเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทำงานกันเป็นกลุ่มเพื่อความสามัคคี และได้ส่งเสริมนักเรียนตลอดมา

เขียน 21 Sep 2018 @ 11:04 () แก้ไข 21 Sep 2018 @ 11:08, ()

คำสำคัญ (Tags) #โรงเรียนบ้านสัตหีบความเห็น (0)