อนุทิน 160478 - ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา

วันนี้ได้รับโอกาสจาก ธกส. ให้นักศึกษาได้ไปถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงไส้เดือนให้กับชาวบ้านบ้านนาปลาจาด

เขียน 21 Sep 2018 @ 11:04 ()


ความเห็น (0)