อนุทิน 160431 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๐๒

ขอบคุณ พ่อ-แม่ และปู่เร มาก ๆ ที่สร้างต้นทุนชีวิตให้กับย่าบุษมาตั้งแต่ต้น…มีต้นทุนชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่ใคร ๆ ก็หมายปองจะเข้ามาอยู่กัน…ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ…รักพ่อ-แม่ และปู่เรมาก ๆ ค่ะ…ประกอบกับเป็นการสร้างความอดทน อดกลั้นให้กับย่าบุษอีกชั้นหนึ่งความเห็น (0)