อนุทิน 160426 - ต้นโมกข์

คำแนะนำในการจัดการกับเด็กกวนๆ ตอนที่ 2

เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณ

ถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะดูโหดร้ายสำหรับคุณ แต่สิ่งแรกที่ต้องจดจำไว้ก็คือมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของคุณ ในฐานะครู เธอทำหน้าที่ให้การศึกษา, แนะนำ, และช่วยเหลือนักเรียนก็พอแล้ว เธอไม่ไปอยู่ที่ตรงนั้นเพื่อจับผู้ฟังให้สนใจแต่ในเรื่องของคุณ บางครั้งพวกเราในฐานะครูได้ย้ายในสิ่งที่เป็นจุดเน้นของเรา และต้องจำให้ได้ว่าเราเริ่มต้นการสอนในครั้งแรกด้วยฐานะอะไร มันเป็นเรื่องง่ายที่ครูจะติดอยู่กับความเป็นธรรมชาติในฐานะที่เป็นครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นธรรมชาตินั้นทำให้เราประสบผลสำเร็จ การมีนักเรียนก่อกวนจะเตือนเราต้องท้าทาย และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนของพวกเรา หากเธอเริ่มเพาะเจตคติในตนเองว่าเธอสามารถปรับปรุง เรียนรู้ และหาวิธีการในการเป็นครูที่ดี การสอนเด็กที่ท้าทายถือเป็นโอกาสมากกว่าเป็นงานที่น่าเบื่อหน่าย จงใช้สถานการณ์ให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง และแกะสลักพฤติกรรมนักเรียนในฐานะที่เป็นครู นักเรียนของคุณทุกๆคนไม่ว่าตอนนี้หรือในอนาคตจะได้รับประโยชน์จากการปรับทัศนคติของคุณ

แปลและเรียบเรียงจาก Susan Verner. Keep Your Cool: Tips for Handling Difficult Students

เขียน 20 Sep 2018 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)