อนุทิน 160421 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๐๑

แค่จิตสำนึกดี…คิดดี…กระทำดี ต่อมหาวิทยาลัย ต่อทุกคน…ใช้หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน…เพียงเท่านี้…จบความเห็น (0)