อนุทิน 160420 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๐๐

เตรียมตัวเดินทางอีก…นำเสนอผลการดำเนินงาน Happy Workplace ภาคเหนือ กับทาง สสส. และทิศทางการดำเนินโครงการในระยะต่อไป…๒ ปีเต็ม จากวันนั้น ถึงสิ้นเดือนนี้กับ โครงการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในองค์กร/สถานประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ (พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตรและเพชรบูรณ์)…ได้เรียนรู้เรื่องการพัฒนาคนเยอะมาก ๆ…ความเห็น (0)