อนุทิน 160418 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๙๘

ชีวิตได้ล่วงเลยมาใกล้ขาลงเต็มที…เรียนรู้ระบบการเป็นผู้บริหารตามวาระ กับผู้บริหารไม่ตามวาระ…มีเด่น - มีด้อย ด้วยกันทั้ง ๒ แบบ…น่าเขียนเป็นบทความเปรียบเทียบให้เห็น คริ ๆ ๆ…เวลามอง ควรมองทั้งสองด้านแล้ว จะเห็นอะไรในทั้งสองด้านนั้นเยอะเลยอ่ะ!!!

“เรียนรู้…จากตัวเอง”ความเห็น (0)