อนุทิน 160417 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๙๗

บัดนี้ ทำสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเรียบร้อยแล้ว…ครั้งที่ ๒ ของการทำสมรรถนะของภาพรวมมหาวิทยาลัย…ครั้งนี้ ได้จากการจัดโครงการให้กับสายสนับสนุน ฯ เอง และได้ผลจากการจัดโครงการเชิงปฏิบัติการ…ให้ทุกคนเข้าร่วมประชาพิจารณ์ ต้องการวัดด้านใดบ้าง…มองถึงอนาคตต้องการพัฒนาตนเองด้านใด…ให้คิดเอง เพราะทุกตัวสมรรถนะ คือ การพัฒนาบุคลากรและทำเป็นข้อตกลงให้กับทางมหาวิทยาลัย…กว่าจะได้ ใช้เวลานานมากกกกกกก…เตรียมเขียนงานเชิงสังเคราะห์ ๑ เรื่อง…ความเห็น (0)