อนุทิน 160402 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๘๙

การเป็นครูสอนคน…กรุณาอย่าทำตนเป็นคนยุยงเด็กให้ทะเลากันเอง เพราะนั่นคือ การขาดจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง โปรดระวัง!!! เพราะความเป็นครูจริง ๆ เขาไม่กระทำกัน…หากทำไม่ได้ ไม่ใช่ครูจริง…ความเห็น (0)