อนุทิน 160401 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๘๘

ฝึกหัดให้เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์…มองให้ไกลและกว้าง เข้าใจระบบการศึกษาภาครัฐให้ได้…มองระดับประเทศไม่พอ ต้องมองระดับโลกให้ได้ด้วย และควร ไม่ควรกระทำสิ่งใดต่อส่วนรวม…เพราะต่อไปท่านจะเป็นคนมีวิสัยทัศน์ในการช่วยบ้านเมืองที่ดีเยี่ยมอีกคนหนึ่ง…ขอส่งไม้ต่อให้กับเด็กรุ่นต่อไปค่ะความเห็น (0)