อนุทิน 160400 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๘๗

อาจารย์ภัครมานั่งคุยงานด้วยที่ห้องทำงาน…เลยได้โอกาส บอกลูกไปว่า ในอนาคตมหาวิทยาลัยจะพบเจอกับปัญหานักศึกษาลดลง…ควรทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้ได้นักศึกษาเพิ่มขึ้น…แม่บุษบอกเพราะความโตมาก่อนและเห็นอะไรมามาก มองอะไรออกว่าอนาคตภาครัฐต้องควรเป็นเช่นไร กับการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น…และควรทำเช่นไรกับที่มหาวิทยาลัยจะจ้างท่านต่ออีกได้…หากไม่มีรายได้ด้านนักศึกษา ควรหาทางไหนและควรทำเช่นไร…”เชื่อหรือไม่? คริ ๆ ๆ…ขึ้นอยู่กับตัวของท่านเอง พร้อม ๆ กับรักษาสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงเท่านั้นเองความเห็น (0)