อนุทิน 16039 - ภูสุภา

@15976 พี่ศศิคะ ส่วนของน้องคิดเพียงแค่"พักใจ"

ถ้าแบบพี่...**ไม่มีใครอยาก  เวียนว่ายตายเกิดค่ะ พี่ก็ไม่อยาก  แต่เราต้องไม่ทำบาป ต้องลด ละ เลิก กิเลส ซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งอกุศลกรรมเสียก่อนค่ะ
ต้องขัดเกลาดวงจิตของเราให้ละเอียดยิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆ
เป้าหมายของการที่ไปฝึกปฎิบัติธรรม ก็เพราะ ตั้งใจจะไป ขัดเกลาจิตใจค่ะ ให้ใจใส ใจหยุด ใจนิ่ง ใจเป็นกลาง ใจว่าง เมื่อใจมีคุณภาพดีขึ้นแล้ว ฝุ่นละออง ซึ่ง ได้แก่กิเลสต่างๆ ก็จะเข้ามาจับต้อง ทำให้มัวหมองได้ยากขึ้น เมื่อฝึกไปๆ กิเลส ก็จะน้อยลงๆไป ซึ่งสำหรับคนธรรมดา คงต้องชำระกิเลสกันนานมากๆ แต่ก็ยังดีกว่า ไม่เริ่มเลย**

เกรงว่าเส้นทางยังยาวไกล..

เขียน 21 Jul 2008 @ 23:15 ()


ความเห็น (0)