อนุทิน 160389 - อร วรรณดา

อนุทินที่ ๑๗๐ การอ่านจะพัฒนาขึ้นมาได้หากปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ การอ่านควรเป็นกิจวัตรประจำวันและเป็นกิจกรรมต่อเนื่องตลอดชีวิต

เขียน 20 Sep 2018 @ 04:55 ()

คำสำคัญ (Tags) #การอ่าน#กิจวัตรประจำวันความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกท่านนะคะ