อนุทิน 160368 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๘๕

การพัฒนามนุษย์ในยุคนี้…”หลักสูตร” ในเรื่องต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญมากในการพัฒนามนุษย์ เพราะจะแสดงถึงมนุษย์ที่มีคุณภาพนั้น ควรเรียนรู้ในเรื่องใดได้บ้างที่จะทำให้เกิดคุณภาพมากขึ้นความเห็น (0)