อนุทิน 160366 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๘๔

คุณภาพชีวิต…จำเป็นที่จะต้องสร้าง “หลักสูตร” ที่ดีให้เกิดขึ้นกับการเป็นมนุษย์ที่ดีมีคุณภาพความเห็น (0)