อนุทิน 160354 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๗๙

เมื่อเช้าขับรถมาส่งพี่ฟ้าคราม…เห็นเด็กนักเรียนในหมู่บ้านถูกรถชน กำลังจะนำไปส่ง รพ. กัน ย่าเลยได้บอกพี่ฟ้าครามว่า…ให้เธอควรระวัง!!! ในการข้ามถนน ไม่ว่าในหมู่บ้าน ถนนใหญ่ ในโรงเรียน…เราต้องระวังตัวของเราเอง อย่าหวังว่า เป็นรถใหญ่แล้วต้องหยุดให้เด็กข้าม หรือตัวของเราข้าม…เขาอาจจะไม่เป็นแบบที่ตัวเราคิด…แต่เราต้องระวังตัวของเราเองอยู่เสมอ ไม่ว่ากระทำสิ่งใด ๆ ก็เช่นกัน ดูที่ตัวของเราเอง…เพราะเราควบคุมตัวของเราเองได้ เราควบคุมผู้อื่นมิได้…หากเรารู้ว่าจะข้าม ควรดูซ้าย - ขวา เมื่อไม่มีควรรีบข้าม…อย่าใจลอยในเวลาทำอะไร สติเท่านั้นที่จะอยู่กับตัวเราเอง เพราะไม่เช่นนั้น จะถูกรถชนเอาได้ เหมือนพี่ที่ไปนั่งข้างทางคนนั้น…

เราต้องเรียนรู้…ด้วยตัวของเราเองความเห็น (0)