อนุทิน 160344 - อร วรรณดา

อนุทิน ๑๖๕ ธรรมชาติผูกพันกับชีวิต ชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ บอกตนเองให้เอาใจใส่ดูแลธรรมชาติให้ดี เพื่อความอยู่รอดของตัวเรา

เขียน 18 Sep 2018 @ 20:26 ()

คำสำคัญ (Tags) #ธรรมชาติ#ชีวิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกท่านนะคะ