อนุทิน 160343 - อร วรรณดา

อนุทินที่ ๑๖๔ เตือนตนให้มองสิ่งรอบข้างอย่างพินิจ คิดตริตรอง มองให้ละเอียดถ้วนถี่ จะช่วยให้เราเข้าใจ เกิดปัญญา มองเห็นทางออกของปัญหาอุปสรรค แล้วแก้ไขให้ลุล่วงนำพาสู่ความสำเร็จได้

เขียน 18 Sep 2018 @ 20:19 () แก้ไข 18 Sep 2018 @ 20:22, ()

คำสำคัญ (Tags) #ปัญหา#ปัญญาความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ อาจารย์วัสวัท อาจารย์ ดร.จันทวรรณ

เขียนเมื่อ 

ดอกไม้ใบหญ้าน่ารักสวยงามด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ชอบดอกหญ้า สวยงามตามธรรมชาติ บริสุทธิ์ ไร้การเสริมแต่งค่ะ